Archiv událostí

Slavné muzikálové árie v podání Michaely Gemrotové, Pavla Vítka, Mariana Vojtka a Jakuba Hübnera

Zahajovací koncert nového orchestru pod vedením Michala Macourka a Petra Jiříkovského
kostel sv. Rodiny Domov sv. Karla Boromejského
29. 5. 2019 od 19 hodin
podrobný program a další informace -> Zde


© Collegium Modern Prague Orchestra